INSTALLATION AV HUSQVARNA AUTOMOWER

Vi installerar, servar och reparerar robotgräsklippare från Husqvarna.

VÅRA PAKET

 

Installationspaket 1

3495:-

0 – 500 kvadratmeter
Komplett installation inkl.
150m kabel

 

Installationspaket 2

3995:-

501 – 1000 kvadratmeter
Komplett installation inkl.
250m kabel

 

Installationspaket 3

4895:-

1001 – 1500 kvadratmeter
Komplett installation inkl.
400m kabel

 

Installationspaket 4

5295:-

1501 – 2000 kvadratmeter
Komplett installation inkl.
500m kabel

 

Installationspaket 5

6095:-

2000 – 3000 kvadratmeter
Komplett installation inkl.
600m kabel

INFORMATION

Följande moment ingår i installationen som utförs hos slutkund

 1. Nedläggning av begränsningskabel (…m ingår i paket ..)
 2. Installation av upp till två (2) avgränsade områden ”öar”
 3. Installation av laddningsstation
 4. Funktionstest av robotgräsklippare
 5. Programmering av körschema
 6. Igångsättning samt demonstration för kunden
 7. Resa till den plats vid vilken installation ska utföras
 8. Arbete som uppstår vid installation som inte specificerats ovan är att anses som tilläggsarbete. Kostnad som uppstår i samband med tilläggsarbete regleras direkt mellan slutkund och leverantör enligt följande: 10kr/meter slingkabel. Övrigt arbete som inte ingår i installationen debiteras med 695kr/timme plus eventuellt material.

Exempel på arbete som inte ingår i installationen är

 • Borttagning/tillbakasättning av stenläggning
 • Borra i trä/betong/asfalt
 • Grävning i grusgång
 • Klippning/städning av gräsmatta
 • Kabeldragning över t.ex. garageuppfart
 • Installation av eluttag/eldragning mm

Slutkundens skyldigheter

 • Slutkunden är skyldig att vara på plats vid överenskommen tid
 • Kan inte slutkunden närvara så kan en granne/vän vara på plats
 • Slutkunden ska ha klippt och städat gräsmattan så att installationen kan ske fritt
 • Slutkunden ska se till så att det finns uttag nära den tilltänkta platsen för laddningsstationen

Garanti

 • Leverantören garanterar att installationen utförs enligt allmänt accepterad praxis inom branschen
 • Att tillverkarens rekommendationer efterföljs
 • Installationens garanti gäller i 1 växtsäsong
 • Garantin gäller endast fel på installationen och ej t.ex. kabelbrott, produktfel, skador på produkt, kabel eller allmän vårdslöshet
 • Eventuella produktfel anmäls till återförsäljaren då avtal ingåtts mellan återförsäljaren och slutkunden

BESTÄLLNING

Beställning av installationspaket via hemsidan
Välj installationspaket

HEM     |     Om förtaget    |     Tjänster    |     Installation    |   Service / Reparation    |    Vinterförvaring      |    Personal    |    Kontakt

Torups Park & Fastighets Service AB     |     Prästgårdsvägen 9     |     314 41 Torup     |     info@tpfservice.se

Telefon: 0345 - 55 94 10 

Torups Park & Fastighets Service
Prästgårdsvägen 9
314 41 Torup
info@tpfservice.se

Trädgårdsskötsel
George Larsson
0345 - 55 94 10